METAPROFESSIONAL

Neem je eigen ontwikkeling  serieus, ga op zoek naar aanvullende kennis en oefen met nieuwe inzichten

Werk met structuren en oplossingen die nog niet bestaan. Bedenk het onmogelijke en zoek uit hoe het TOCH kan.

Probeer (deel)oplossingen uit. Formuleer hypotheses en onderzoek ze. Stel je mening bij wanneer de uitkomsten daar aanleiding toe geven en formuleer een andere vraag.

WERKEN MET FANTASIE, OVERZICHT EN PASSIE

VISUALISEER

  • goed inzicht krijgen in “wat er eigenlijk gebeurt”

 

  • samenhang zien tussen het gedrag van betrokkenen

 

  • zoeken naar processen in gedrag die probleem in stand houden.

 

  • geen oorzaak maar een interactiepatroon

ontdekken dat zorgt dat er zo weinig mogelijk verandert

  • relaties tussen actoren
  • relaties zijn onderlinge boodschappen
  • alles is informatie
  • niet communiceren is ook communicatie

Korte historie.

 

In de eerste vijftig jaren van de 20e eeuw ontwikkelde de moderne wetenschap zich sterk.  Binnen allerlei takken van de wetenschap kwamen geweldige hoeveelheden informatie vrij. Er ontstond echter ook een probleem: de natuurkundigen, biologen, psychologen, sociologen raakten verstrikt in hun eigen private wetenschappelijke universum. Het werd daardoor moeilijk om de complexiteit die ontstond te begrijpen en te gebruiken voor de verdere ontwikkeling. Tot Albert Einstein (1879-1955) bedacht dat de wetenschap  Een geheel van naast elkaar bestaande verschijnselen is, die een wederzijdse afhankelijkheid te zien geven . De bioloog  Ludwig von Bertalanffy  ontwikkelde een theorie van open systemen. Zo ontstond de algemene systeemtheorie,

Theme by Tesseract

Werk met structuren en oplossingen die nog niet bestaan.

Bedenk het onmogelijke en zoek uit hoe het toch kan.